Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen

Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen Barnehage barnehageåret 2020/2021:

Frida Stenberg- leder, rep. fra foreldre

Cathrine Storhaug Bruheim- rep. fra foreldre

Gry Åse Holmli- rep. fra ansatte

Randi Skavhaug Hallem- rep. fra ansatte