Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen

Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen Barnehage barnehageåret 2022/2023:

Cathrine Storhaig Bruheim- leder, rep. fra foreldre

Ann Kathrin Bjartan Hynne- rep. fra foreldre

Gry Åse Holmli- rep. fra ansatte

Randi Skavhaug Hallem- rep. fra ansatte