Et godt sted å være for barn, foreldre og ansatte

Melakollen Barnehage- et godt sted å være for barn, foreldre og ansatte.

Melakollen er en en- avdelings barnehage som ligger landlig til på Landfald. Der vi har et allsidig uteområde, med naturen som lekeplass.

Melakollen har sitt særpreg gjennom en engasjert personalgruppe. og skal være et godt sted å være for barn, foreldre og ansatte. Vi har fokus på lek, læring, humor, friluftsliv, medbestemmelse, gode holdninger til seg selv og andre.