BÅRDSKOGEN

BÅRDSKOGEN- UTEOMRÅDET VÅRT

Vi har et fantastisk leke- plass i Bårdskogen i Melakollen barnehage, Bårdskogen.

Her er vi i naturen, med de muligheter den har å by på. Med skog, bratt og flatt tereng, gras og grus. Vi klatrer, balanserer, hopper, løper, sager, snekkerer, husker, leker i sankasse, kjører taktor, leker i lekestua, gapahuken og lavvo, triller dukker++ og skaper av natuern.

Vi jobber i grønnsakshagen fra tidlig vår til sein høst, plukker bær og fukt.