Styret i Melakollen foreldreforening

Melakollens Barnehage SA, driftsform er samvirkeforetak. Melakollen Barnehage eierform er foreldreforening, hvor representanter fra foreldrene sitter i barnehagens styre.

Styret i Melakollen foreldreforening barnehageåret 2022/ 2023:

Bjørn Harald Lundsvoll- leder

Andor Jermstad - styresmedlem

Ole daniel Kjesbu- styresmedlem

Maj Renate Bjerkås- styresmedlem

Hanne Berit Gomo Sellæg- sekretær