Styret i Melakollen foreldreforening

Melakollens Barnehage SA, driftsform er samvirkeforetak. Melakollen Barnehage eierform er foreldreforening, hvor representanter fra foreldrene sitter i barnehagens styre.

Styret i Melakollen foreldreforening barnehageåret 2020/ 2021:

Bjørn Harald Lundsvoll- leder

Kathrine Lundgren - styresmedlem

Ole daniel Kjesbu- styresmedlem

Maj Renate Bjerkås- styresmedlem

Hanne Berit Gomo Sellæg- sekretær