Handlingsplan mot mobbing i Melakollen barnehage

1.januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk fro barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag.

Alle barn skal ha en trygg og god barnehagehverdag! 

Dette innebærer at personalet i barnehagen:

  • Har et ansvar for å følge med på hvordan alle barn har det.
  • Har en plikt til å gripe inn hvis et barn ikke har det bra.
  • Skal undersøke, sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt.
  • Skal lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har et ansvar for at barnehagen følger reglene, og må legge tuil rette for at barnehagen fyller kravene i loven. 
  • Handlingsplan mot mobbing i Melakollen barnehage