Lillebjørn natur, miljø og teknologi

Mangfold av naturopplevelser og oppleve naturen som arena for lek og læring

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen blant annet bidra til at barna opplever og utforsker naturens mangfold.

Her gjør Lillebjrøn gruppa seg erfaringer med å delta i vedkjøring og vedstabling, i samahandling med hverandre og personal som legger til rette for gode og lærerike oppleverlser.