Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen

Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen Barnehage barnehageåret 2016/2017:

Kari Janne Berg- rep. fra foreldre

Per Marius Skrove- rep. fra foreldre

Gry Åse Holmli- rep. fra ansatte

Randi Skavhaug Hallem- rep. fra ansatte