Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen

Samarbeidsutvalg (SU) i Melakollen Barnehage barnehageåret 2018/2019:

Kathrine Sandvold Lundgren- rep. fra foreldre

Mads Helge Kålen- rep. fra foreldre

Gry Åse Holmli- rep. fra ansatte

Randi Skavhaug Hallem- rep. fra ansatte