Styret i Melakollen foreldreforening

Melakollens Barnehage SA, driftsform er samvirkeforetak. Melakollen Barnehage eierform er foreldreforening, hvor representanter fra foreldrene sitter i barnehagens styre.

Styret i Melakollen foreldreforening barnehageåret 2016/ 2017:

Jon Arild Grindberg- leder

Ingvild Katrine haugan - styresmedlem

Malin Sætran- styresmedlem

Camilla Høyem- styresmedlem

Hanne Berit Gomo Sellæg- sekretær