Styret i Melakollen foreldreforening

Melakollens Barnehage SA, driftsform er samvirkeforetak. Melakollen Barnehage eierform er foreldreforening, hvor representanter fra foreldrene sitter i barnehagens styre.

Styret i Melakollen foreldreforening barnehageåret 2018/ 2019:

Malin Sætran- leder

Ingvild Katrine haugan - styresmedlem

Bjørn Harald Lundsvoll- styresmedlem

Camilla Høyem- styresmedlem

Hanne Berit Gomo Sellæg- sekretær